Jak wygląda egzamin?

JĘZYK ROSYJSKI NA CO DZIEŃ:

Egzaminy z języka rosyjskiego na co dzień przeprowadzane są na wszystkich poziomach zaawansowania od elementarnego A1 do poziomu nosiciela języka C2. W Polsce największym zainteresowaniem cieszą się egzaminy na poziomie B1 i B2, czyli egzaminy na poziomach zaawansowanych. Poziomy A1 i A2 określają poziom podstawowy, a poziomy C1 i C2 określają znajomość języka na poziomie filologicznym lub nosiciela języka.

Egzaminy z języka rosyjskiego ogólnego trwają jeden dzień i dzielą się na egzamin pisemny i ustny. Egzamin pisemny na każdym poziomie zaawansowania składa się z czterech subtestów: rozumienie tekstu czytanego, test leksykalno-gramatyczny, wypowiedź pisemna, rozumienie ze słuchu. Przykładowo, na poziomie B2 na napisanie trzech pierwszych części Kandydaci mają po 60 min/każda, na napisanie części słuchanie ze zrozumieniem - 40 min, tak więc egzamin pisemny w całości trwa 3h,40 min. Na niższych poziomach czas na napisanie każdej z części jest krótszy, na wyższych poziomach - wydłuża się.

Pomiędzy subtestami organizowane są mini przerwy na kawę, herbatę, natomiast po zakończeniu całego egzaminu pisemnego przed ustną częścią w dniu sesji organizowana jest dłuższa przerwa na odpoczynek i poczęstunek. Egzamin ustny to tzw. rozmowy sterowane w parach: scenki sytuacyjne, dialogi itd. Przed przystąpieniem do egzaminu ustnego Kandydaci mają czas na przygotowanie, a sam egzamin trwa ok. 15 min. Egzaminy pisemne rozpoczynają się o godzinie 9, egzaminy ustne ok. godziny 13. Kolejność przystępowania do egzaminu ustnego jest dowolna.

JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE:

Egzaminy z języka rosyjskiego w biznesie przeprowadzane są na poziomach zaawansowania od B1 do C1. Opis poziomów różni się od poziomów egzaminów z języka rosyjskiego na co dzień. W przypadku biznesu to nie poziom A lecz poziom B1 oceniany jest jako podstawowy, dlatego wśród zdających największą popularnością cieszą się egzaminy na poziomie B2, które potwierdzają bardzo dobrą znajomość języka branżowego. Egzaminy na poziomie C1 określają poziom filologiczny lub nosiciela języka.

Egzamin z biznesu trwa dwa dni. Pierwszego dnia Kandydaci przystępują do egzaminu pisemnego, który obejmuje następujące części: rozumienie tekstu czytanego, test leksykalny, test gramatyczny, wypowiedź pisemna. Przykładowo, na poziomie B2 na napisanie czterech części Kandydaci mają po 60 min/każda, tak więc w całości pierwszego dnia egzamin pisemny trwa 4 godziny. Na niższych poziomach czas na napisanie każdej z części jest krótszy, na wyższych poziomach - wydłuża się.

Pomiędzy subtestami organizowane są przerwy na kawę, herbatę, poczęstunek. Drugiego dnia Kandydaci przystępują do ostatniej części egzaminu pisemnego, tj. słuchania ze zrozumieniem - ok. 45 min. Następnie przeprowadzany jest egzamin ustny: rozmowa z Egzaminatorem, która trwa ok. 15 min. Przed przystąpieniem do egzaminu ustnego Kandydaci mają czas na przygotowanie, a kolejność przystępowania do egzaminu ustnego jest dowolna. Każdego dnia egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9.

JĘZYK ROSYJSKI W TURYSTYCE:

Egzaminy z języka rosyjskiego w turystyce to coraz popularniejsza forma potwierdzenia znajomości języka, szczególnie dla osób, które poruszają się w branży turystyki i hotelarstwa. Egzamin w turystyce przeprowadzany jest na trzech poziomach zaawansowania, największą popularnością cieszą się egzaminy na poziomie RET-3, który w ogólnej nomenklaturze odpowiada poziomowi B2.

Egzaminy z turystyki trwają jeden dzień. Przykładowo, egzamin pisemny na poziomie RET-3 składa się z następujących części: rozumienie tekstu czytanego, słuchanie ze zrozumieniem. Egzamin pisemny trwa 90 min. Na niższych poziomach testy zawierają również części: test leksykalno-gramatyczny, wypowiedź pisemna. Na egzamin ustny składają się rozmowy sterowane w parach oraz dłuższa wypowiedź ustna. Egzaminy z języka rosyjskiego w turystyce charakteryzują się zwartą formą, egzaminowanie nie przekracza z reguły 2 h, a egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9.

EGZAMINY TRKI:

Egzaminy na państwowe certyfikaty Federacji Rosyjskiej w systemie TRKI składają się z egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Egzamin pisemny podzielony jest na 4 subtesty: rozumienie tesktu czytanego, rozumienie tekstu mówionego, wypowiedź pisemna, test lekykalno-gramatyczny. Egzamin ustny to spontaniczna rozmowa z egzaminatorem, zadania sterowane oraz wypowiedź na zadany temat. W zależności od poziomu egzaminu czas przewidziany na realizację, liczba zadań oraz stopień trudności zadań różnią się. Egzamin można zdawać począwszy od poziomu A1 do poziomu C2. Aby zaliczyć egzamin z każdej części kandydat powinien uzyskać min. 66%, z jednej części dopuszczalne jest uzyskanie 60%. Największą popularnością cieszą się egzaminy TRKI, Poziom pierwszy B1 i TRKI, Poziom drugi B2, które uprawniają do przyjęcia na uczelnie państwowe FR oraz do podjęcia działalności zawodowej w środowisku rosyjskojęzycznym.

EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POBYT STAŁY/POBYT CZASOWY/ZEZWOLENIE NA PRACĘ NA TERYTORIUM FR:

Egzamin dla osób, które chciałyby uzyskać zezwolenie na pobyt stały, pobyt czasowy lub zezwolenie na pracę na terytorium FR składa się z: rozumienia tekstu czytanego, rozumienia tekstu słuchanego, wypowiedzi pisemnej, testu leksykalno-gramatycznego, wypowiedzi ustnej. Dodatkowo kandydaci przystępujący do egzaminu piszą 2 części: egzamin z historii Rosji oraz egzamin z podstaw ustawodawstwa FR. Egzamin nie jest podzielony podług poziomów zaawansowania od A1 do C2. Przystępują do niego kandydaci z min. znajomością języka rosyjskiego na poziomie B1. Cały egzamin trwa od 2,5 do 3 godzin.

Z przykładowymi testami można zapoznać się na stronie internetowej Instytutu Puszkina: http://www.pushkin.edu.ru/Certificates/CCT/tests-online.php

 

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na kursy w semestrze zimowym 2020/2021
WAKACJE Z ROSYJSKIM 2020
Zapisy - semestr letni 2020

Klienci o nas

Najbardziej podoba mi się to, że zajęcia przebiegają w małych grupach,  dzięki czemu są intensywne i lektorka maksymalnie wykorzystuje czas na  zajęciach, tyle się dzieje, że nie mam czasu się nudzić. Polecam
Lidia Jakubczyk
Polecam Rasputina, spędziłem tam dwa lata i bez problemu zdałem egzamin na  certyfikat Puszkina. Bardzo fajna szkoła, super klimat. Na pewno nauczą Cię  tu języka.
Dariusz Majchrzak
Na zajęciach nie ma czasu na nudę, są intensywne, mamy małą grupę, więc  praktycznie non stop mówimy i to co dla mnie najważniejsze: wynoszę z zajęć  tyle wiedzy, że nauka w domu w ogóle mnie nie angażuje.
Aneta Szymczak
Uczę się w tej szkole 2 rok, w tym roku przystępuje do certyfikatu, bez  stresu. Lektorka wie co robi, materiały, z których korzystamy na zajęciach  są przemyślane i przygotowane w taki sposób, aby szybko zapamiętać  słownictwo. Jak dla mnie bombowa szkoła.
Rafał Królikowski
Jak tu nie polecić szkoły, w której zajęcia odbywają się w małych grupach,  nie można wywinąć się od odpowiedzi, a na zajęciach trzeba cały czas gadać i  tylko po rosyjsku, bo lektorka nie odpuszczać Super miejsce, polecam!!!
Aneta Szczepaniak
Bardzo podobają mi się materiały wykorzystywane na zajęciach. Korzystamy ze  słowników tematycznych, co ułatwia szybkie zapamiętywanie słów.
Edyta Hoffer
Zajęcia prowadzone są przez świetną, zaangażowaną lektorkę z dużym  doświadczeniem. Na zajęciach jest wszystko: i konwersacje i gramatyka, a  wszystko to w wypośrodkowanej dawce, dzięki czemu zajęcia są ciekawe. Super  Rasputinie, oby tak dalej
Joanna Kazimierczak
Świetna szkoła, indywidualne podejście, kompetentni lektorzy i fantastyczna  atmosfera!  Polecam!
Kuba Kubicki
Najlepsza szkoła językowa z jaką miałam kiedykolwiek do czynienia. Trafiłam do niej potrafiąc się jedynie przedstawić (po rosyjsku). A teraz? Z ogromną niecierpliwością i chęcią przygotowuję się do certyfikatu!
Klaudia Szymańczyk

Partnerzy

rosyjski łódź